Reijngoud

Veiligheid & Milieu

REIJNGOUD engineering BV adviseert u over de veiligheid in de werkomgeving en/of bijbehorende industriële machines.


Hierbij moet u denken aan:


  • Machine richtlijn
  • Laagspanningsrichtlijn
  • EMC richtlijn
  • Richtlijn Geluidsemissie
  • Richtlijn arbeidsmiddel

In de praktijk blijkt dat de risico's van arbeidsmiddelen vaak onvoldoende beoordeeld zijn, waardoor er nog reële gevaren aanwezig zijn.

Wij begeleiden u met een pragmatisch plan van aanpak. Hierbij komen onder andere de volgende punten aan de orde.


  • Risico beoordeling tijdens ontwerpproces
  • Technisch constructie dossier
  • Inbouwhandleiding en -verklaring
  • Risico analyse
  • CE verklaring (IIA of IIB)

Wij kunnen natuurlijk ook de noodzakelijke maatregelen uitvoeren.